Υπολογισμός πραγματικής ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από LASIK ή PRK « ΜΥΩΠΙΑ LASER ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ LASER Χειρουργός Οφθαλμίατρος Γ. Τσιούλιας | Χειρουργική με Laser | Αντιμετώπιση Οφθαλμικών παθήσεων | Επεμβάσεις Αντιμετώπισης Καταρράκτη & Γλαύκωμα - Διαθλαστική χειρουργική με excimer laser| Αντιμετώπιση Οφθαλμικών παθήσεων | Επεμβάσεις Αντιμετώπισης Καταρράκτη & Γλαύκωμα " />

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ MD, PHD, EBOD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ - ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ LASER

Υπολογισμός πραγματικής ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από LASIK ή PRK

astimatism

Μετά από LASIK ή PRK η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης θα πρέπει να διορθωθεί για αποφυγή ανεύρεσης εσφαλμένα χαμηλότερων τιμών.

Υπολογείστε:

IOPafterLASIK

STEP 1

Σώστε το αρχείο IOPafterLASIK.zip .

 

zip

STEP 2

Δημιουργείστε ένα νέο φάκελο.

Save the IOPafterLASIK.zip file in this new folder.

newFOLDER

STEP 3

Προχωρείστε σε εξαγωγή των φακέλων από το αρχείο IOPafterLASIK.zip στον νέο φάκελο.

FILEUNZIP

SELECT

STEP 4

Ανοίξτε τον φάκελο EXE

exe file

 

 

PROGRAM

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ LASIK

1)ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΟΡ

2)ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

3)ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

 

Υπολογείστε:

IOPafterLASIKCreated by comgr.net